Koodilaatikko

PALVELUMME YRITYKSILLE

- mobiilimarkkinoinnin edistäminen
- markinoinnin edistäminen
- 2-D koodien hyödyntäminen yrityksissä (esim. tuotannonohjaus, laaduntarkkailu)
- QR-koodit muokattuina omilla väreillä, tai normaalisti mustavalkoisina. (myös eri
  muotoisia koodeja on mahdollista saada)
- projektien toteuttaminen (hoidamme tarvittaessa käyntikortit, flyerit,
  banderollit, ikkunateippaukset yms.)
- innovointi (kuinka saatte uusille tuotteille parhaan lanseerauksen,
  näkyvyyden sekä ihmiset ostamaan tuotetta)
- palvelut toteutaan tarvittaessa myös englanniksi
Koodilaatikko Facebook Koodilaatikko Twitter JS Designs